Velkommen til MULTI

OBS: Evaluering.gyldendal.dk lukkes ned mandag d. 23. november 2020 af GDPR-hensyn. Tilhørende data slettes dermed også.


På dette website finder du link til resurser, som er nyttige i forbindelse med arbejdet med MULTI.

 

Derudover er der adgang til MULTI i-bøgerne, hvor du kan finde links til forskellige digitale resurser, bl.a.:

 • Videoklip, som illustrerer og uddyber fagligt indhold fra bøgerne, fx faglige metoder og brugen af digitale værktøjer.
 • Interaktive opgaver, hvor eleverne kan arbejde videre med faglige begreber og metoder fra bøgerne.
 • Lydfiler med speak, som fx forklarer fremgangsmåden for bogens aktiviteter for de små elever.
 • Pdf-filer i farver af de kopiark, der er knyttet til siderne i bøgerne, som kan bruges i forbindelse med samtaler i klassen. Bemærk venligst, at kopiarkene i i-bøgerne ikke kan printes.

 

Nu kan i-bogen også bruges på tablets


Da Adobe har meddelt, at Flash er under afvikling, er de selvrettende Flash-opgaver i MULTI-i-bøgerne til indskolingen ved at blive erstattet af nyudviklede interaktive opgaver. De Flash-opgaver, som endnu ikke er blevet erstattet, kan midlertidigt afvikles fra hjemmesiden www.multiflash.gyldendal.dk

 

Om MULTI

MULTI er Gyldendals nye matematiksystem fra 0.-9 klasse, som bygger på tydelig læringsmål til hvert kapitel. Der er fokus på at inddrage bevægelse og digitale værktøjer.


Indskoling:


MULTI i indskolingen består på hvert klassetrin af to elevbøger, to kopimapper, to lærervejledninger og to i-bøger.

Elevbøgerne
På hvert klassetrin findes en elevbog A og B. Hver bog indeholder syv kapitler.

Alle kapitler indledes med en introside, der præsenterer de faglige mål og lægger op til en fælles samtale i klassen.

Kapitlerne veksler mellem:

 • teorirammer, hvor nye faglige begreber og metoder introduceres
 • aktiviteter, hvor eleverne gennem bl.a. spil og brug af konkrete materialer får praktiske erfaringer med det faglige indhold
 • opgaver til individuel træning og fordybelse i de faglige områder.

Hvert kapitel afsluttes med en evalueringsside og indeholder desuden to sider med blandede opgaver til repetition af de faglige områder, som eleverne tidligere har arbejdet med.


Lærervejledning, kopimappe og i-bog
Lærervejledningen indeholder side-til-side-vejledning, facit, uddybende forklaringer samt forslag til differentiering, udvidelsesmuligheder eller andre aktiviteter.

Kopimappen indeholder kopiark, som knytter sig til arbejdet med elevbogen. Der er opgaveark til differentiering eller yderligere træning, aktivitetsark og lærerevalueringsark. Kopimappen findes både i en traditionel fysisk udgave i s/h og i en e-bogsudgave i farver. Læs mere på gu.dk

I-bøgerne tilbyder nye muligheder for at inddrage iwb og pc i undervisningen. De indeholder bl.a. video, lydfiler og interaktive opgaver.


Mellemtrin:


MULTI på mellemtrin består på hvert klassetrin af en grundbog, opgavebog, i-bog, kopimappe og lærervejledning.

Grundbøgerne

Alle kapitler indledes med en introside, der præsenterer læringsmålene samt ord og begreber. Derudover vil første side i hvert kapitel indeholde forhåndsviden, hvor elevernes eksisterende viden om emnet kommer i spil.

Kapitlerne veksler mellem:

 • teorirammer, hvor nye faglige begreber og metoder introduceres
 • aktiviteter, hvor eleverne gennem bl.a.  brug af digitale værktøjer og bevægelse får praktiske erfaringer med det faglige indhold
 • opgaver til individuel træning og fordybelse i de faglige områder.

Hvert kapitel afsluttes med en evalueringsside og indeholder desuden to sider med træningsopgaver på to niveauer (Træn 1 og Træn 2). Derudover vil der til sidste i hvert kapitel enten være et Tema/projekt der knytter sig til kapitlets emne eller blandede opgaver, hvor tidligere stof repeteres.


Lærervejledning, kopimappe, opgavebog og i-bog
Lærervejledningen indeholder side-til-side-vejledning, facit, uddybende forklaringer samt forslag til differentiering, udvidelsesmuligheder eller andre aktiviteter.

Kopimappen indeholder kopiark, som knytter sig til arbejdet med grundbogen. Kopimappen findes både i en traditionel fysisk udgave i s/h og i en e-bogsudgave i farver. Læs mere på gu.dk

Der er en opgavebog til differentiering eller yderligere træning.

I-bøgerne tilbyder nye muligheder for at inddrage iwb og pc i undervisningen. De indeholder bl.a. video, lydfiler og interaktive opgaver.

 

Udskoling:

MULTI til udskolingen består på hvert klassetrin af en grundbog, i-bog, printark og lærervejledning.

Grundbøgerne

Alle kapitler indledes med et introopslag, der kort præsenterer indholdet i kapitlet, samt de læringsmål, fagord og begreber der skal arbejdes med. På introopslaget arbejdes der med elevernes forhåndsviden inden for det emne, kapitlet handler om.

Kapitlerne veksler mellem:

 • teorirammer, hvor nye faglige begreber og metoder introduceres
 • aktiviteter og undersøgelser, hvor eleverne gennem bl.a. brug af digitale værktøjer og bevægelse får praktiske erfaringer med det faglige indhold
 • opgaver til individuel træning og fordybelse i de faglige områder.

Hvert kapitel afsluttes med en evalueringsside og indeholder desuden en træningsdel og et tema. Træningsdelen består at færdighedsopgaver og problemløsningsopgaver, hvor der er mulighed for at differentiere på to niveauer. I temaet arbejdes der med kapitlets faglige indhold.

Lærervejledning, printark og i-bog
Lærervejledningen indeholder facit, uddybende forklaringer samt forslag til differentiering, udvidelsesmuligheder eller andre aktiviteter.

Printark er inddelt i U-ark som hører til grundbogens undersøgelser, A-ark som hører til aktiviteterne og E-ark som hører til de enkelte kapitlers evaluering. Printarkene findes under fanebladet ”Resurser”.

I-bøgerne tilbyder nye muligheder for at inddrage iwb og pc i undervisningen. De indeholder bl.a. video og interaktive opgaver.

 

Resurser til MULTI

Udskoling (7.-9.kl.)

MULTI 9

MULTI 9 grundbog, printark (e-bog) og i-bog kan bestilles på gu.dk.
 

MULTI 9 - Lærervejledning og facitlister

Herunder finder du lærervejledning og/eller facitlister til de enkelte kapitler i MULTI 9.

Der bliver løbende lagt lærervejledninger og mere detaljerede facitlister ud.
 

MULTI 8 - Lærervejledning og facitlister

OBS: MULTI 8 Lærervejledning er udkommet den 1. december 2020, og lærervejledning og facitlister er derfor fjernet fra denne side.

Lærerevejledningen kan købes på gu.dk
 
 
 

Fælles Mål og kapitlerne i MULTI

Alle kapitler i MULTI er nu tilgænglige i MinUddannelse.


MULTI-systemet er bygget op omkring mål. Her vil du kunne finde en oversigt over, hvilke færdigheds- og vidensmål de enkelte kapitlers mål tilhører. Oversigterne er printbare, så du kan bruge dem direkte i din planlægning af undervisningen.


De farvede felter i matrixen vil indikere, hvilket stof- og kompetenceområde læringsmålene er knyttet til.


Klik på den bog du ønsker at arbejde med.

Årsplaner, Planlæggeren og lærngsplatformene

Vi har pr. 28 november 2019 fjernet muligheden for at lave nye årsplaner og planlæggere i
mit | gyldendal.


IT-landskabet i folkeskolen er konstant under forandring, og vi har i stigende grad set vores brugere rykke deres arbejde med årsplanerne over i de kommunale læringsplatforme som fx MeeBook og MinUddannelse. Derfor stiller vi også vores digitale materialer til rådighed i læringsplatformene.


Skulle du have ældre årsplaner og planlæggere liggende i mit | gyldendal, kan du tilgå dem indtil 30. juni 2020. Herefter vil de alle blive slettet og menupunkterne ’Planlægger’ og ’Årsplaner’ vil udgå.

 
Gratis prøveadgang

Få prøveadgang i 30 dage.
Du får adgang med dit UNI-Login.